Αρχική Σελίδα   |   Χάρτης Ιστοχώρου English
βιογραφικό
ελεγκτικές υπηρεσίες
φορολογικές συμβουλές
διεθνή
λογιστικά πρότυπα
τομείς δραστηριότητας
και εμπειρίας
διαχ. αφερεγγ.-εμπειρογνώμων αρ. 66 ν. 4738/2020
λογιστικές - φοροτεχνικές υπηρεσίες
δημοσιεύσεις - εισηγήσεις
χρήσιμες φορολογικές
ερμηνευτικές εγκύκλιοι
ελεγκτικά βήματα
(εξωτερικού &
εσωτερικού ελέγχου)
ετήσιες
εκθέσεις διαφάνειας
και company manual
στοιχεία επικοινωνίας
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Λογιστικές - φοροτεχνικές υπηρεσίες
Λογιστικές - φοροτεχνικές υπηρεσίες | 20/02/2018 επιστροφή
Λογιστικές-φοροτεχνικές υπηρεσίες

Είμαι λογιστής-φοροτεχνικός με Αριθμό Δελτίου Επαγγελματικής Ταυτότητας 011.60.29 Β' Τάξης
 
επιστροφή